Kdo smo?

Slovensko društvo bolnikov obolelih za hepatitisom SLOVENIJA HEP je nevladno, prostovoljno, samostojno, neodvisno od političnih strank in verskih skupnosti, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju hepatitisa in ki se združujejo zaradi medsebojne pomoči, skupnih interesov pri preprečevanju in zdravljenju hepatitisa ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Kaj počnemo?

V Sloveniji povezujemo bolnike, svojce in raziskovalce na področju hepatitisa. Preko telefonskih klicev nudimo osnovne informacije o hepatitisu, zdravljenju, pomoči ob spopadanju s stranskimi učinki zdravljenja, ... Vključeni smo v vse pomembne mednarodne institucije, ki se ukvarjajo s področjem hepatitisa.

Naš razvoj

Najpomembnejši mejniki v letu 2015 so bili: priprava vloge, predstavitev in sprejem v članstvo (z volilno pravico) v svetovno organizacijo za hepatitis (WHA – world hepatitis alliance) ter evropskega združenja bolnikov z obolenji jeter (ELPA – european liver patient association), sodelovanje na 50. kongresu mednarodnem kongresu za raziskovanje jeter (EASL), sodelovanje na ELPA University, …

 

 

NOVICE

Med.Over.Net – intervju s predsednikom Slovenija HEP Markom Korenjakom

Marko Korenjak: “Izvida nisem jemal resno in lahko bi se šel prej testirati.”

Med.Over.Net – intervju s podpredsednico Slovenija HEP Eli Zamernik

Eli Zamernik: Vsak se prestraši, ko izve za okužbo

Med.Over.Net – prvi Slovenski portal o zdravju predstavil hepatitis

Zahvaljujemo se prvemu slovenskemu portalu z zanimivimi informacijami iz področja zdravja, da se je odločil objaviti tudi informacije o hepatitisu […]

See all our news

PRIDRUŽI SE …

POSTANI ČLAN

POSTANI PROSTOVOLJEC

NAŠE DELO NAS OSEBNO IZPOLNJUJE, POSTANI DEL TIMA TUDI TI