Postani član

Član društva lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz statuta in želi prostovoljno pristopiti v društvo ter se odloči, da bo spoštovala določila statuta in drugih aktov društva. Na zboru članov društva je bila določena letna članarina v višini 10 EUR. V kolikor bi želeli postati član društva in vam finančne možnosti ne dopuščajo plačila članarine prosimo, da napišete prošnjo na upravni odbor društva ter ga pošljete na spodaj navedeni naslov.

Potrebno je izpolniti in podpisati pristopno izjavo ter jo poslati na elektronski naslov info@slovenijahep.si ALI na naslov:

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
društvo SLOVENIJA HEP
Japljeva 2
1000 Ljubljana

in si ogledati Statut društva SLOVENIJA HEP.

Pristopno izjavo lahko izpolnite tudi preko spleta. V najkrajšem možnem času vam bomo na vaš elektronski naslov poslali tudi sporočilo s katerim boste lahko potrdili, da ste res vi izpolnili pristopno izjavo.

PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI PDF

PRISTOPNA IZJAVA V OBLIKI WORD

PRISTOPNA IZJAVA NA SPLETU