prispevek

Predstavitev pred člani ELPA

Vsi člani organizacije, ki na evropskem nivoju predstavlja paciente z obolenji jeter – ELPA (European Liver Patient Association) so z velikim zanimanjem poslušali našo predstavitev in idejno pot društva v Sloveniji. Po končani predstavitvi smo morali v predprostoru počakati dolgih 30 minut, ko je potekala razprava in izvedba volitev o članstvu Slovenskega društva v organizacijo ELPA. Veseli smo, da so člani soglasno potrdili naše društvo za polnopravnega člana organizacije ELPA.