prispevek

Prijavili projekt v London

S skupnimi močmi smo pregledali pogoje za prijavo na projekt GoShape podjetja iz Londona in se nanj tudi prijavili. Po prijavi smo morali še trikrat dopolniti vlogo in pojasniti določene elemente projekta, ki je usmerjen v izobraževanje zaposlenih v zaporih v Sloveniji ter zapornikom na prestajanju zaporne kazni. Izobraževanje se bo dotikalo osebne izkušnje z zdravljenjem in bo usmerjeno na povečevanje vedenja o hepatitisu B in hepatitisu C.