Nerazvrščeno

Projekt testiranja in Kralji ulice

Peti dan izvajanja projekta smo se dogovorili za testiranje v društvu v Ljubljani, ki združuje eno najbolj ranljivih skupin – skupino brezdomcev. Povezali smo se z društvom Kralji ulice in bili izjemno presenečani nad velikim odzivom članov društva.