Nerazvrščeno

Projekt testiranja v Kopru

Čeprav smo projekt zaključili s petim dnem in izvedbo testiranja pri društvu Kralji ulice v Ljubljani, smo v mesecu decembru še dodatno izvedli testiranje v društvu Svit v Kopru.