Nerazvrščeno

Prvi mednarodni WHA kongres

Sodelovali smo na prvem mednarodnem kongresu o hepatitisu, ki ga je organiziralo mednarodno združenje, ki združuje društva bolnikov po celem svetu – WHA (world hepatitis alliance). Uradni del kongresa je trajal 3 dni, mi smo lahko sodelovali že 3 dni pred tem, ko smo skupaj izdelali komunikacijsko strategijo za še boljšo izvedbo kongresa.

Slovensko društvo je skupaj z drugimi prisotnimi podpisala Glasgow-sko deklaracijo o dostopnosti zdravil vsem, ki jih potrebujejo, saj vsak dan na svetu umre 3835 ljudi, ker nimajo dostopa do zdravil.

Kongres ni bil odprte narave, saj je vsak delegat moral imeti s seboj tudi posebno vabilo organizacije WHA. Skupaj je na kongresu sodelovalo 504 delegatov, ki so skupaj predstavljali 84 držav sveta. Kongresa so se udeležili tudi predstavniki ministrstev za zdravje in ostali predstavniki vlad – teh je skupaj bilo 46. Po kongresu sta bila objavljena 102 članka v mednarodnih medijih v 22 državah sveta, kar je doseglo najmanj 5.000.000 ljudi. Že med samim kongresom je 1.738 ljudi objavilo 45.468.474 objav na različnih socialnih medijih.

Podrobno poročilo o kongresu in vsebini lahko najdete tudi TUKAJ.