prispevek

Sprememba imena društva

Vse naše dejavnosti na mednarodnem področju so pokazale, da imamo velike probleme pri predstavljanju našega društva kot Slovenskega društva, ki združuje bolnike obolele za hepatitisom, saj ima popolnoma enako ime PROMETEJ tudi društvo bolnikov iz Grčije, ki pa je že dlje časa prisotno. Zato je velikokrat prihajalo do zamenjave in imeli so nas za grško društvo. Upravni odbor se je tako odločil, da spremeni ime društva v Slovensko društvo bolnikov obolelih za hepatitisom SLOVENIJA HEP ali krajše Društvo SLOVENIJA HEP.